Wat is de Silensor?

De Silensor is een van de MRA's (mandibulair repositie apparaat) anti-snurkapparaten welke in het Silent Centrum wordt aangemeten. De Silensor bestaat uit twee transparante platen. Een plaat voor de bovenkaak en een plaat voor de onderkaak. 

De onderkaak wordt door twee verbindingsdelen, die zijdelings de platen verbinden, naar voren gebracht. Hierdoor zorgt de Silensor voor een verwijding van de luchtweg. De snelheid van de ingeademde lucht neemt af en daarmee het lawaaierig trillen van de weke delen. 

De Silensor is een comfortabele oplossing die bewegingen van de onderkaak toelaat. Alleen het dalen en achterover zakken wordt tegen gehouden. Dit maakt van de Silensor een comfortabel en tegelijk doeltreffend anti-snurkapparaat. 

Is de Silensor voor u geschikt?

Daar in bijna alle gevallen het snurken door een vernauwing van de luchtwegen wordt veroorzaakt, is een goed resultaat met de Silensor te verwachten. Om te beoordelen waardoor bij u het snurken ontstaat en of er eventuele ademstops zijn, dient er eerst een slaapregistratie plaats te vinden. Tijdens dit slaaponderzoek, uitgevoerd in een slaapcentrum, kan vrij precies beoordeeld worden of de Silensor voor u geschikt is. 

Aanzienlijke zwaarlijvigheid of zwaar alcoholgebruik beperken de functie van de Silensor. Daarnaast is ook bij hele sterke kauwspieren de Silensor ongeschikt. Dan bied de Somnodent uitkomst. 

De Silensor kan niet bevestigd worden in een volledig tandenloze mond. Als er sprake is van een tandenloze bovenkaak is soms een oplossing mogelijk. De tandarts van het Silent Centrum kan dit voor u beoordelen.

IMG_0613
IMG_0614

Contact

Silent centrum
Beethovenrode 41
2717 AP Zoetermeer

079-3517743
info@silentcentrum.nl