Wat is de Narval CC?

De Narval CC is een van de MRA's (mandibulair repositie apparaat) welke in het Silent Centrum wordt aangemeten. De Narval CC bestaat uit twee witte platen van nylon. Een plaat voor de bovenkaak en een plaat voor de onderkaak.

De onderkaak wordt door twee verbindingsdelen, die zijdelings de platen verbinden, naar voren gebracht. Hierdoor zorgt de Narval CC voor een verwijding van de luchtweg. De snelheid van de ingeademde lucht neemt af en daarmee het lawaaierig trillen van de weke delen.

De Narval CC is een comfortabele oplossing die bewegingen van de onderkaak toelaat. Alleen het volledig openen en achterover zakken wordt tegen gehouden. Tevens is het een sterk apparaat dus kan ook in geval van knarsen of klemmen worden gedragen. Voor meer informatie over de Narval CC ga naar https://www.resmed.com/epn/en/consumer/products/dental-series/dental.html

Is de Narval CC voor u geschikt?
Om te beoordelen waardoor bij u het snurken ontstaat en of er eventuele ademstops zijn, dient er eerst een slaapregistratie plaats te vinden. Tijdens dit slaaponderzoek, uitgevoerd in een slaapcentrum, kan vrij precies beoordeeld worden of de Somnodent voor u geschikt is.

Aanzienlijke zwaarlijvigheid of zwaar alcoholgebruik beperken de functie van de Narval CC

De Narval CC kan niet bevestigd worden in een volledig tandenloze mond.2020-12-16

Contact

Silent centrum
Beethovenrode 41
2717 AP Zoetermeer

079-3517743
info@tp-beethovenrode.nl