Klachten

Als er bij u vragen, opmerkingen of klachten zijn, dan horen wij die graag van u, zodat we in overleg met elkaar daar iets aan kunnen doen.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT, zodat wij aan alle eisen van de Wet Kwaliteit, klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) voldoen. U kunt ook op de site van de KNMT (www.knmt.nl) informatie hierover vinden.

Contact

Silent centrum
Beethovenrode 41
2717 AP Zoetermeer

079-3517743
info@tp-beethovenrode.nl